MONICA BIRGERSSON

LEDARENERGI

Coachning, samtalsstöd och mentorskap för framtidens ledare
Boka gratis samtal
LEDARENERGI ERBJUDER FÖLJANDE

TJÄNSTER

Vill du få fördjupad självinsikt, stärkt självförtroende, konkreta verktyg, en personlig handlingsplan, nya perspektiv, ökad förmåga att engagera dina medarbetare och bättre balans i rollen som chef, ledare och människa?

COACHNING

Syftet med coachning är att du själv ska hitta lösningar på dina utmaningar. Du ska göra jobbet och jag leder dig framåt. Vi arbetar med konkreta verktyg och upprättar en personlig handlingsplan. Coachning bokas som en serie samtal med kontinuitet och långsiktighet.

SAMTALSSTÖD

Dina behov styr inriktningen på samtalen, med aktuella frågor och dilemman i fokus. Här inkluderar vi rådgivning och utbildning i samtalet. Samtalsstöd kan vara lämpligt i utsatta lägen, t.ex. organisationsförändringar eller nya uppdrag. Samtalsstöd är en snabb insats

MENTORSKAP

Genom att använda mig som mentor under en längre tid, t.ex. 6 - 12 månader, kan du få en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att leda. Relationen mellan mig som mentor och dig som adept blir personligare och öppen och ärlig. Du får mer tid att praktisera dina kunskaper.

FÖRELÄSNINGAR

Boka en föreläsning i ledarskap för dina chefer! Här får ni nya tankar och idéer om hur man kan leda medarbetare till framgång, hur man som ledare motiverar, utmanar och skapar förutsättningar för att medarbetarna ska uppnå sina mål och sina förväntningar.

BOKA GRATIS LÄRA KÄNNA-SAMTAL

Det är viktigt att känna tillit till varandra för att coachning ska fungera och ge önskade resultat. Därför erbjuder jag ett förutsättningslöst "lära känna varandra-samtal" över telefon eller Skype där du får berätta vad du vill ha hjälp med. Samtalet tar 15-20 min och är kostnadsfritt.
Boka gratis samtal

Behöver Ni vägledning för att komma vidare i ert hållbarhetsarbete?

Vi kan vägleda och inspirera dig och din organisation i det roliga och spännande arbetet med Agenda 2030.

Monica Birgersson 
VD/senior konsult, Dipl. Hållbarhetsstrateg med mångårig erfarenhet av ledning, styrning och förändringsledarskap.
Kontakta mig
Copyright © 2021 Ledarenergi
Built by The Odd Duck Nordic Web Design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram