MONICA BIRGERSSON

LEDARENERGI

Mentorskap, coachning och samtalsstöd för framtidens ledare
Boka gratis samtal
LEDARENERGI ERBJUDER FÖLJANDE

TJÄNSTER

Vill du få fördjupad självinsikt, stärkt självförtroende, konkreta verktyg, en personlig handlingsplan, nya perspektiv, ökad förmåga att engagera dina medarbetare och bättre balans i rollen som chef, ledare och människa?

MENTORSKAP

Genom att använda mig som mentor under en längre tid kan du få en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att leda. Relationen mellan mig som mentor och dig som adept blir personligare och öppen och ärlig. Du får mer tid att praktisera dina kunskaper.
Passar såväl för dig som varit chef/ledare länge, och som behöver komma vidare och växa som ledare, som för dig som är ny som chef och som behöver verktyg för att bli trygg i din roll.
Pris: 9.990 kr (5 ggr)
Boka gratis samtal

COACHNING

Syftet med coachning är att du själv ska hitta lösningar på dina utmaningar. Du gör jobbet och jag leder dig framåt. Vi arbetar med konkreta verktyg och upprättar en personlig handlingsplan. Coachning bokas som en serie samtal med kontinuitet och långsiktighet.
Boka gratis samtal

SAMTALSSTÖD

Dina behov styr inriktningen på samtalen, med aktuella frågor och dilemman i fokus. Här inkluderar jag rådgivning och utbildning i samtalet. Samtalsstöd kan vara lämpligt i utsatta lägen, t.ex. organisationsförändringar eller nya uppdrag. Samtalsstöd är en snabb insats.
Boka gratis samtal

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Jag kan vägleda och inspirera dig och din organisation 
i det roliga och spännande arbetet med Agenda 2030.

Jag är VD/senior konsult, Dipl. Hållbarhetsstrateg med mångårig erfarenhet av ledning, styrning och förändringsledarskap.
Kontakta mig

INTERIMSCHEF

Är ni i tillfälligt i behov av erfaren chefskompetens?
Jag har gedigen erfarenhet som chef inom kommunal verksamhet. Det gör att jag snabbt kan relatera till organisationen och få en kort startsträcka, oavsett om det handlar om att täcka upp under en begränsad tid, eller att tillföra ny kompetens och nya tankesätt i verksamheten.
Kontakta mig

FÖRELÄSNINGAR

Boka en föreläsning i ledarskap för dina chefer! Här får ni nya tankar och idéer om hur man kan leda medarbetare till framgång, hur man som ledare motiverar, utmanar och skapar förutsättningar för att medarbetarna ska uppnå sina mål och sina förväntningar.
Kontakta mig
LEDARENERGI ERBJUDER FÖLJANDE

TJÄNSTER

Vill du få fördjupad självinsikt, stärkt självförtroende, konkreta verktyg, en personlig handlingsplan, nya perspektiv, ökad förmåga att engagera dina medarbetare och bättre balans i rollen som chef, ledare och människa?

COACHNING

Syftet med coachning är att du själv ska hitta lösningar på dina utmaningar. Du ska göra jobbet och jag leder dig framåt. Vi arbetar med konkreta verktyg och upprättar en personlig handlingsplan. Coachning bokas som en serie samtal med kontinuitet och långsiktighet.

SAMTALSSTÖD

Dina behov styr inriktningen på samtalen, med aktuella frågor och dilemman i fokus. Här inkluderar vi rådgivning och utbildning i samtalet. Samtalsstöd kan vara lämpligt i utsatta lägen, t.ex. organisationsförändringar eller nya uppdrag. Samtalsstöd är en snabb insats

INTERIM CHEF

Sugar plum toffee carrot cake sesame snaps chocolate fruitcake apple pie. Cake candy canes cupcake halvah ice cream candy canes wafer liquorice. Chocolate cake topping pie gummi bears chupa chups I love donut marshmallow. Candy icing jujubes cupcake candy chupa chups dessert sweet.

FÖRELÄSNINGAR

Boka en föreläsning i ledarskap för dina chefer! Här får ni nya tankar och idéer om hur man kan leda medarbetare till framgång, hur man som ledare motiverar, utmanar och skapar förutsättningar för att medarbetarna ska uppnå sina mål och sina förväntningar.

Behöver Ni vägledning för att komma vidare i ert hållbarhetsarbete?

Vi kan vägleda och inspirera dig och din organisation i det roliga och spännande arbetet med Agenda 2030.

Monica Birgersson 
VD/senior konsult, Dipl. Hållbarhetsstrateg med mångårig erfarenhet av ledning, styrning och förändringsledarskap.
Kontakta mig

BOKA GRATIS LÄRA KÄNNA-SAMTAL

Det är viktigt att känna tillit till varandra för att coachning ska fungera och ge önskade resultat. Därför erbjuder jag ett förutsättningslöst "lära känna varandra-samtal" över telefon eller Teams/Zoom där du får berätta vad du vill ha hjälp med. Samtalet tar 15-20 min och är kostnadsfritt.
Boka gratis samtal

BOKEN LEDARENERGI

Ledarenergi handlar om konsten att skapa goda relationer och att visa resultat, och att samtidigt ha roligt och vara rädd om sig själv som chef. Monica Birgerssons berättelse inspirerar till att reflektera, säga ifrån och lyssna till sin inre kompass, för att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
Läs mer och beställ boken

SAMARBETSPARTNERS

Ett urval av Ledarenergi ABs samarbetspartners och uppdragsgivare:
Copyright © 2021 Ledarenergi
Built by The Odd Duck Nordic Web Design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram